IPB
X   Mesaj de pe site
(Mesajul se va inchide in 2 secunde)

Bine ati venit pe Forumul Hotnews!
Cititi regulamentul Forumului inainte de a publica.

 
Reply to this topicStart new topic
> Iisus pe cruce
tivi
mesaj Mar 29 2012, 05:50 PM
Mesaj #1


Nou venit
*

Grup: Membri
Postari: 4
Inscris: 18-March 12
Utilizatorul numarul: 31 741
IISUS PE CRUCE


Suntem în ziua de vineri 3 aprilie anul 33 pe vârful dealului Golgota, situat la 50 m Nord –Vest de zidurile vechiului Ierusalim. Aici la ora 9 a fost ţintuit pe cruce Iisus, murind la ora 15. În anul 75 Marcu scrie: „Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea”(15,25), adică ora 9 dimineaţa. Matei, Marcu şi Ioan denumesc locul execuţiei Golgota, al Căpăţânii; Luca îl denumeşte al Căpăţânii. Cuvântul evreiesc „Golgota” se trage în realitate din limba aramaică, unde „gulgutta” înseamnă „căpăţână”, „craniu”. În greacă avem „Kranion”, care a fost tradus în latină prin termenul „Calvaria”, de unde provine şi cuvântul „calvar”. Deci acel deal avea formă de cap.
În timpul răscoalei lui Simon bar Kohba (132-135), Ierusalimul este ras de pe suprafaţa Pământului. Pe ruinele vechii capitale iudee împăratul Hadrianus (11 august 117-iulie 138) a ridicat un oraş tipic roman, Aelia Capitolina. A hotărât să amplaseze forum-ul acolo unde înainte fusese Golgota. Deoarece era un teren desfundat a trebuit să fie nivelat. În timpul acestor lucrări au fost acoperite mormintele evreieşti de acolo, săpate în stâncă, iar deasupra lor au fost ridicate edificiile publice ce înconjurau piaţa. Atunci când Constantin cel Mare (313-337) a dispus să se construiască biserica acolo unde se afla aşa -zisul mormânt al lui Iisus, adică pe Golgota, locul a trebuit degajat de straturile de pământ şi dărâmături. Cu această ocazie a fost descoperit nu numai un mormânt, ci o întreagă necropolă săpată în stâncă. Din punctul de vedere al aranjării interioare a încăperilor şi modalităţii lor de închidere, respectivele morminte evreieşti erau identice. Cu toate acestea a fost identificat mormântul lui Iisus. Cum s-a reuşit acest lucru dacă lipseau martorii şi alte surse ? În anul 335 a avut loc la Ierusalim solemnitatea sfinţirii Bisericii Mormântului.
Tradiţia atribuie unei femei, regina Semiramida (Semiramis) a Babilonului, soţia lui Nimrod (nepotul lui Noe), introducerea pedepsei cu moartea pe cruce acum aproximativ 6000 de ani. Tot ea a folosit pentru prima dată eunuci. Babilonienii, persanii, fenicienii şi cartaginezii îşi răstigneau infractorii. Spre lauda grecilor şi a egiptenilor trebuie spus că ei nu au adoptat obiceiul, dar romanii l-au preluat de la cartaginezi. Romanii foloseau pedeapsa cu răstignirea pe cruce pentru sclavi, oameni care proveneau din păturile cele mai de jos ale societăţii şi criminali politici vinovaţi de trădarea ţării şi de rebeliune. Numai în cazuri excepţionale erau crucificaţi şi cetăţenii romani. Dar era şi un supliciu iudaic (evreu). „Blestemat cel care este atârnat de lemn”, se spune în Tora. Flavius Josephus în „Antichităţi Iudaice” (cartea a XIII-a, capitolul XIV), ne spune că în anul 80 î.Hr. regele iudeu Alexandru Iannaios (103-76 î.Hr.), „Pe când el benchetuia împreună cu concubinele sale într-un loc vizibil, a poruncit ca opt sute dintre captivi să fie pironiţi pe cruce şi, mai înainte ca ei să moară, a pus să li se ucidă copiii şi nevestele sub ochii lor”. În Deuteronom, scrie: „De se va găsi la cineva vinovăţie vrednică de moarte şi va fi omorât, spânzurat de copac, Trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat de copac, ci să-l îngropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot ce-l spânzurat pe lemn..... ” (21,22-23). În „Sulul din Templu” al esenienilor, scris în sec. al II-lea î.Hr. şi descoperit la Qumran (lângă Marea Moartă), citim: „Dacă se întâmplă ca cineva să facă ceva împotriva poporului său, să-l trădeze sau să-l predea unei puteri străine, atunci îl veţi spânzura pe lemn şi va muri.”
Corpul condamnatului era bătut în piroane ori legat cu frânghii de lemnul crucii. Romanii se foloseau de trei feluri de cruci: „crux comissa ” denumită şi crucea Sf. Antoniu avea forma literei T, „crux immissa” sau crucea latină avea patru braţe de forma , sau crucea greacă de forma + şi „crux decussata” sau crucea Sf. Andrei sub forma literei X. Nu ştim cu certitudine pe ce cruce a fost răstignit Iisus. În această privinţă există două versiuni contradictorii. Una susţine că a murit pe o cruce în forma literei T, alta că pe o cruce cu patru braţe +, . Crucile nu depăşeau doi metri înălţime. Existau două moduri de răstignire. În primul mod condamnatul era fixat pe crucea care zăcea pe pământ şi abia apoi ridicat; în al doilea mod întâi era montată vertical crucea, iar victima era bătută în cuie ori legată cu ajutorul scărilor. Tradiţia creştină a adoptat prima versiune, însă unele miniaturi şi picturi din Evul Mediu îl prezintă pe Iisus urcându-se pe scară pentru a fi răstignit. Scopul principal al răstignirii era tortura condamnatului, prelungirea chinurilor lui groaznice ore în şir, câteodată chiar zile. Marcus Tullius Cicero (106-43 î.H.) a denumit răstignirea cel mai crud gen de moarte inventat de om, iar Lucius Annaeus Seneca (4 î.H. – 65) a subliniat cu repulsie că viaţa condamnaţilor se topea încet, picătură cu picătură. Răstignirea nu era nici o execuţie rapidă, nici una curată. Era, dimpotrivă, spectacolul unei lungi şi umilitoare agonii, plină de zgmot şi de furie, în mijlocul sângelui, al dejecţiilor, al horcăielilor. Răstignirea era cel mai rău dintre suplicii.
Apocalipsa lui Petru, text gnostic scris în anul 170 şi descoperit la Nag Hammadi (Egiptul de Sus) în anul 1945, prezintă o versiune radical diferită a crucificării: <<… L-am văzut părând a fi înşfăcat de ei. Şi am spus: „Ce văd eu oare, Doamne ? Eşti tu cu adevărat cel pe care îl iau? Şi zăboveşti cu mine? Iar ei ţintuiesc în cuie mâinile şi picioarele altuia ? Cine este cel de deasupra crucii, vesel şi râzând ? Mântuitorul mi-a spus: „Cel pe care-l vezi vesel şi râzând deasupra crucii este Iisus cel Viu. Dar cel într-ale cărui mâini şi picioare ei bat cuiele este partea sa trupească, înlocuitorul. Ei au umilit ceea ce a rămas sub asemănarea sa. Priveşte la el şi (priveşte la ) mine!” >> (81,4-24). Adică pe cruce era corpul lui Iisus, dar sufletul şi duhul său era deasupra crucii. Corpul suferă fiindcă este făcut din materia acestui pământ, perisabilă, stricăcioasă. Sufletul şi duhul nu suferă fiindcă este imaterial, este energie electromagnetică,cu tot că aparţine corpului şi este emis de el.Aşa este cu fiecare dintre noi.
Marcu scrie: „Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui ” (15,27). Fapt confirmat de Matei, Luca şi Ioan. Apocrifele ne spun că îi chema Dysmas (cel bun) şi Gestas (cel rău), sau Titus (cel bun) şi Damachus (cel rău).
Mai departe citim la Marcu: „ Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit ?” Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie. Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare. Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat duhul . Şi catapeteasma templului s-a rupt în două de sus până jos.” (15,33-38). La fel a relatat Matei, care şi-a scris Evanghelia în anul 85. Şi în Evanghelia după Luca, scrisă între anii 90-95, citim aproximativ aceeaşi naraţiune, numai că ea nu conţine explicit scena cu Iisus bând oţet din burete. Dar vasul cu oţet exista lângă cruce, deoarece citim: „Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau, aducându-I oţet, ” (23,36) . Evanghelia după Ioan, scrisă în anul 97, nu mai conţine întunericul pe cruce, ci numai: „Şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care Îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet, l-au dus la gura Lui. Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a . Şi plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul. ”(19,29-30). Trebuie să se ştie că Ioan care a scris această Evanghelie a fost martor ocular al evenimentelor, el fiind lângă cruce când Iisus era răstignit conform tradiţiei Bisericii creştine. Evangheliştii Marcu, Matei şi Luca nu au participat direct la evenimentele cristice, nu erau din Iudeea şi nu au scris în Iudeea; ei au provenit şi au scris într-un mediu grec.
Apocrifa „Evanghelia lui Petru”, scrisă în anul 70 de un martor ocular al evenimentelor şi descoperită la Achmâm (Egiptul de Sus) în anul 1886, redă în felul următor evenimentele cristice: <<Era în miezul zilei când întunericul a cuprins Iudeea. Atunci s-a stârnit o mare zarvă şi toţi se temeau să nu apună soarele, căci Isus trăia încă. Doar în Lege stă scris că soarele nu trebuie să apună peste un cadavru. Atunci unul dintre ei a zis: „Daţi-i să bea fiere cu oţet!” Şi după ce l-au amestecat i-au dat să bea. Au săvârşit de toate şi s-au umplut până peste cap de păcate. Mulţi umblau cu făclii aprinse crezând că s-a făcut noapte. Şi Domnul a strigat: „Puterea mea, puterea mea, acum m-ai părăsit!”. Zicând acestea a fost ridicat la cer. Atunci catapeteasma Templului s-a rupt în două. >> (V, 15-20).
În apocrifa „Evanghelia lui Nicodim”, cu originalul scris în perioada anilor 85-100, citim: <<Soldaţii râdeau; se apropiau, îi dădeau să bea oţet cu fiere… >> (X,1). <<Era aproape ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric până la ceasul al nouălea; soarele a fost acoperit de umbre, iar catapeteasma Templului s-a rupt în două. Isus a strigat cu glas puternic: „Tată, baddach efkid ruel”, ceea ce înseamnă: „în mâinile tale îmi pun duhul”. Văzând întâmplarea, centurionul începu să laude pe Dumnezeu şi să zică: „Omul acesta era un sfânt”. Şi toţi cei de faţă, care au văzut ce s-a întâmplat, se căiau lovindu-se cu pumnii în piept.>> (XI, 1). Este vorba de centurionul Longinus (la lonche = suliţă) care ar fi fost orb, iar soldaţii romani l-ar fi îndemnat, în batjocură, să-l străpungă cu suliţa pe Iisus, pentru a-şi recăpăta vederea. Longinus străpunse coasta Mântuitorului şi îndată un jet de sânge îi năclăi faţa şi ochii. În urma atingerii cu sângele sfânt, el începu să vadă. Ulterior Longinus se converteşte la creştinism şi moare ca martir.
Textul gnostic „Faptele lui Ioan” scris în anul 170, printre altele conţine: „Şi când a fost pus (pe Cruce) Vinerea, în a şasea oră a zilei, o întunecime s-a lăsat asupra întregului pământ. Ioan, pentru oamenii de jos … sunt răstignit şi străpuns de lance …. şi mi se dă să beau oţet şi fiere. Dar ţie îţi vorbesc şi ascultă cele ce-ţi voi spune. ” (97).
Alt text gnostic de la Nag Hammadi, „Al doilea tratat al marelui Seth” (al treilea copil al lui Adam şi Eva s-a numit Seth), relatează învăţătura lui Iisus după care : „a fost un altul … care a băut fierea şi oţetul; nu eu am fost acela. M-au lovit cu săgeata; un altul Simon a purtat crucea pe umeri. Altuia i-au pus coroana de spini. Eu mă bucuram în înalt … de greşeala lor …. şi râdeam de ignoranţa lor.”(56,6-19).
Este cunoscut faptul că victimele răstignite mureau abia după o zi sau două, uneori chiar după mai multe zile. Pe stâlpul vertical al crucii numit stipes (braţul orizontal se numeşte patibulum) se ataşa de multe ori un mic suport, numit sedile (loc) sau cornu (corn). Dacă victima se sprijinea din când în când pe acest suport, sângele se reîntorcea în jumătatea superioară a trupului şi, astfel, pentru puţin timp, slăbiciunea trecea. Când tortura celui răstignit trebuia să ia sfârşit, se aplica crurifagium, adică zdrobirea fluierelor picioarelor prin lovituri de măciucă, moartea instalându-se cu repeziciune. Iisus a fost cruţat de crurifagium. Ostaşii au venit şi au zdrobit numai fluierele picioarelor celor doi tâlhari. „Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci unul dintre ostaşi cu suliţa a străpuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.” (Ioan 19,33-34). Iisus a fost dat jos de pe cruce în ziua de vineri 3 aprilie anul 33, în jurul orei 17. La ora 18 începea Sabatul care era şi prima zi de Paşte (Pessah) şi orice activitate era interzisă. Deci Iisus a fost înmormântat între orele 17 şi 18.
Parcurgând evangheliile canonice, apocrifele şi scrierile gnostice, iese clar în evidenţă următorul fapt: Iisus moare imediat numai după ce bea oţet amestecat cu fiere care era într-un vas lângă cruce, fiindu-i administrat de o persoană (soldat sau iudeu) cu ajutorul unui burete pus în vârful unei trestii. El a spus înainte „Mi-e sete” (Ioan), sau „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit ? ” (Matei şi Marcu) şi numai după aceea i s-a dat buretele plin cu oţet şi fiere. La ora 15 Iisus a intrat doar în moarte clinică, deoarece în vasul de lângă cruce în lichidul de oţet şi fiere era introdusă şi o otravă care a provocat această stare. Cel care i-a dat buretele plin cu lichidul din vas, era un coleg de-al lui Iisus care a acţionat exact la semnalul transmis de pe cruce, chiar alergând cum spune Marcu şi Matei. Tot el a şi introdus respectiva substanţă chimică în conţinutul vasului, după cum bine se spune în „Evanghelia lui Petru”: „Şi după ce l-au amestecat i-au dat să bea .” De la început fiind un singur vas în care era fiere cu oţet, amestecul manual al lichidului înainte de a fi înmuiat buretele a fost necesar deoarece s-a introdus o a treia substanţă chimică de către colegul lui Iisus, fără să fie văzut de evrei. Toate scrierile ne spun că a fost numai un singur vas cu lichid lângă cruce. Deoarece a existat numai un singur vas, „Şi după ce l-au amestecat” sugerează clar că s-a introdus o a treia substanţă chimică, ea fiind otrava care a provocat moartea clinică a lui Iisus. Însuşi Iisus, la nunta din Cana Galileii a transformat apa în vin, introducând praf chimic în vasele de piatră pline cu apă, fiind începutul minunilor lui, după cum scrie evanghelistul Ioan. Astăzi, acest procedeu se foloseşte pe scară industrială la fabricarea vinului de consum. Deci, procedeul cu substanţe chimice nu-i era străin lui Iisus şi colegilor săi.
Pe parcursul istoriei s-au mai întâmplat asemenea cazuri, cu tot că procedeul este deosebit de riscant: dacă otrava este peste o anumită concentraţie în lichid condamnatul moare, iar dacă este la concentraţia suportată de corp condamnatul intră numai în moarte clinică, fiind necesară, după o perioadă de timp, intervenţia medicală pentru a-l readuce la viaţă. Ceea ce s-a şi întâmplat cu Iisus la înviere. Pe acest considerent Iisus a murit aparent aşa de repede, mirându-se şi Pilat. Tot astfel a suportat înţepătura de suliţă dar nu într-un punct vital al corpului, deoarece lângă cruce era colegul său care influenţa desfăşurarea evenimentelor. Celor doi tâlhari nu li s-a dat să bea din conţinutul vasului şi nu au murit, fiindu-le zdrobite fluierele picioarelor la ora 17. Dacă colegul lui Iisus nu i-ar fi dat exact la momentul oportun (ora 15) buretele plin cu oţet, fiere şi substanţa chimică pentru a-i produce moartea clinică, la ora 17 i se zdrobeau şi lui fluierele picioarelor, iar astăzi nu am mai fi avut Religie şi Biserică creştină. Tot secretul morţii aparente a lui Iisus a fost în vasul cu oţet şi fiere de lângă cruce. Creştismul şi Biserica creştină s-au născut din acel vas.
Armata romană în Orient folosea fructul mandragoră (mătrăgună) el crescând pe acele meleaguri, care conţine drogul scopolamină. Mandragora (mătrăguna) se zdrobea şi se dilua într-un vas cu oţet. Lichidul rezultat din oţet, scopolamină şi alte otrăvuri din fructe, se dădea ca anestezic să-l bea soldaţii răniţi sau muribunzi, ori înaintea operaţiei, ori înaintea morţii ca să le aline chinurile. În vas era şi fiere, cum este scris în evanghelii, sau persoana respectivă a introdus în loc de fiere lichidul obţinut din mandragora şi alte fructe. În cantitate concentrată, acest lichid producea moartea clinică şi, peste o anumită limită, moartea biologică. Că Iisus a avut complici în Ierusalim şi Palestina, este probată de administrarea cu burete a lichidului din vasul cu oţet şi fiere descris mai sus, care i-a provocat numai moartea clinică, dar şi de faptul cum a fost aleasă casa în care s-a ţinut „Cina cea de Taină”, exact în maniera unei case conspirative de astăzi şi a unui om de legătură (persoană de contact), dacă citim cu atenţie evangheliile. Când a trebuit să fie arestat, el a părăsit casa şi s-a dus pe Muntele Măslinilor (numai la 250 m în exteriorul zidului Ierusalimului), pentru a nu compromite „casa conspirativă” şi pe proprietar, care era om de legătură între organizaţie şi Iisus, exact cum se procedează în zilele noastre. Că această organizaţie era una politică şi milita pentru reînfiinţarea statului Israel (dispărut în anul 722 î.H.), era eseniană,sau era formată din astronauţii civilizaţiei extrasolare YHWH, este o altă problemă. Dar să nu uităm nici un moment că el a fost executat ca un infractor politic. Cert este că Iisus, în secret, a avut complici şi toată viaţa lui publică a fost dirijată şi susţinută de respectiva organizaţie. Apostolii şi ceilalţi evrei nu au fost complicii lui Iisus, ci doar nişte instrumente folosite de el pentru a pune în practică planul organizaţiei. Şi astăzi, aceasta este metoda de lucru a tuturor aşa-ziselor servicii secrete aflate în slujba guvernelor. Dar clar este că din această acţiune, 20 de ani mai târziu, Pavel a înfiinţat religia şi Biserica creştină, aşa cum este ea astăzi.
La ora 9 pe Golgota înainte să fie răstignit, „Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat .” (Marcu 15,23). „I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a voit să bea.”(Matei 27,34). Un vechi scriitor evreu relatează: „Oricine este condus la locul de execuţie primea o cupă de vin în care s-a pus puţină smirnă-tămâie, pentru a-i paraliza simţurile ... Femeile mărinimoase din Ierusalim şi-au făcut chiar un obicei din a alina în felul acesta ultimele clipe ale victimelor.” Savantul Moldenke care a cercetat în mod amănunţit flora Bibliei, spune: „Lui Iisus i s-a dat vin amestecat cu smirnă pentru micşorarea durerii chiar înainte de răstignire, după cum pacienţilor ce trebuie să fie operaţi li se dădeau anestezice sau băuturi toxice.” Iisus însă a refuzat această băutură şi a îndurat în întregime chinul răstignirii pe cruce. Refuzul este un argument clar că Iisus ştia exact planul care trebuia să-l urmeze şi pentru aceasta era necesar să fie cu mintea limpede, adică nu anesteziat cu băutură. Sigur că l-a văzut pe colegul lui în preajma sa şi ştia că planul va decurge perfect, de aceea înainte de a fi pus pe cruce nu a băut vinul amestecat cu smirnă. A băut în schimb la ora 15 lichidul din vasul de lângă cruce, dat de colegul său într-un burete pus în vârful unei trestii, intrând imediat în moarte clinică (conform planului). Că soldaţii din trupele auxiliare romane (nu romanii) sunt cei care l-au executat, este clar din punct de vedere practic. Dar din punct de vedere teologic şi juridic, evreii (iudeii) sunt cei care au cerut şi obţinut acuzarea, condamnarea la moarte şi uciderea lui Iisus.

Sebeş, jud. Alba ec. Turcu Vasile
0744512245 membru al Academiei de Ştiinţe New York

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Vlad.
mesaj Jan 30 2013, 08:41 PM
Mesaj #2

Guests


Apostolii,dupa, Martirii, Sfintii acestei istorii de dupa anul 0 pana azi ... au murit pentru o cauza, pentru ceva in care ei au crezut, au murit pentru adevar, nu pentru minciuna.

Deschide-ti inima, Iuda! Nu mintea! Deschide-ti ochii si inima!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vasile Turcu
mesaj Feb 1 2013, 07:51 PM
Mesaj #3


Membru
**

Grup: Membri
Postari: 42
Inscris: 15-May 12
Utilizatorul numarul: 31 783Citeaza (Vlad @ Jan 30 2013, 08:41 PM) *
Apostolii,dupa, Martirii, Sfintii acestei istorii de dupa anul 0 pana azi ... au murit pentru o cauza, pentru ceva in care ei au crezut, au murit pentru adevar, nu pentru minciuna.

Deschide-ti inima, Iuda! Nu mintea! Deschide-ti ochii si inima!

Mă scuzați,dar eu studiez științific Biblia,adică biblistică.Cu respect,Turcu Vasile
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tzurlogen
mesaj Feb 2 2013, 12:01 AM
Mesaj #4


Membru veteran
***

Grup: Membri
Postari: 609
Inscris: 20-November 09
De la: Rock'n Roll Hall of Fame
Utilizatorul numarul: 16 532TL;DR


--------------------
Vi veri veniversum vivus vici
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_mesaj universal.
mesaj Feb 7 2013, 08:52 AM
Mesaj #5

Guests


Citeaza (Vlad @ Jan 30 2013, 08:41 PM) *
Apostolii,dupa, Martirii, Sfintii acestei istorii de dupa anul 0 pana azi ... au murit pentru o cauza, pentru ceva in care ei au crezut, au murit pentru adevar, nu pentru minciuna.

Deschide-ti inima, Iuda! Nu mintea! Deschide-ti ochii si inima!

Asa este, nu e nimic complicat daca deschizi ochii din inima.
Cheia tuturor misterelor, Mesajul, Cauza, e una simpla, si de vazut, si de explicat, si de inteles, si de practicat...oriunde pe glob, marile religii au acelasi mesaj esential, dar mai mult decat oricand, Iisus Fiul lui Dumnezeu si fiu al Omului, a exprimat-o cel mai clar pentru noi toti : iubirea adevarata, pura, fara plata.

Unul din mesajele de la Medjugorie, acolo un de lunar Fecioara Maria se adreseaza unei femei de foarte multi ani
(veti spune ca e ''propaganda catolica''...poate...dar mai intai cititi mesajul si rationati daca apartine unei ''secte'', sau este pur si simplu un mesaj universal , existent pretutindeni in crestinism, sub diverse forme, reimprospatat continuu)
http://www.medjugorje.org

2 Februarie 2013 :
''Dragi copii, dragostea ma aduce la voi - dragostea pe care as dori sa v-o impartasesc si sa va invat - dragostea adevarata; dragostea pe care Fiul meu a aratat-o cand a murit pe Cruce pentru voi, (d)in lipsa dragostei; dragostea care este mereu gata sa ierte si sa ceara iertare. Cat de mare este dragostea voastra ? Inima mea de mama este trista cautand dragostea in inimile voastre. Nu sunteti gata sa va dedicati vointa Tatalui fara sa aveti dragoste. Nu ma puteti ajuta sa-i aduc pe cei care nu cunosc dragostea lui Dumnezeu, sa vina sa o cunoasca, pentruca voi nu aveti adevarata dragoste.
Consacrati-va inimile voastre mie si eu am sa va conduc. Am sa va invat sa iertati, sa va iubiti adversarii si sa traiti potrivit cerintelor Fiului meu.
Nu va fie frica de voi insiva.
In necazuri, Fiul meu nu-i uita pe cei care iubesc. Voi fi in preajma voastra. Voi implora pe Tatal Ceresc pentru ca lumina adevarului etern si a dragostei sa va lumineze. Rugati-va pentru pastori/preoti/duhovnici pentru ca prin postul si rugaciunile voastre sa va conduca spre dragoste. Va multumesc. ''
-------
"Dear children, love is bringing me to you - the love which I desire to teach you also - real love; the love which my Son showed you when He died on the Cross out of love for you; the love which is always ready to forgive and to ask for forgiveness. How great is your love? My motherly heart is sorrowful as it searches for love in your hearts. You are not ready to submit your will to God's will out of love. You cannot help me to have those who have not come to know God's love to come to know it, because you do not have real love. Consecrate your hearts to me and I will lead you. I will teach you to forgive, to love your enemies and to live according to my Son. Do not be afraid for yourselves. In afflictions my Son does not forget those who love. I will be beside you. I will implore the Heavenly Father for the light of eternal truth and love to illuminate you. Pray for your shepherds so that through your fasting and prayer they can lead you in love. Thank you."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Musafir.
mesaj Feb 16 2013, 09:35 PM
Mesaj #6

Guests


http://dinimaginatie.blogspot.de/search/la...20si%20profetii
http://dinimaginatie.blogspot.de/2013/02/e...saia-4-2-6.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Musafir.
mesaj Feb 16 2013, 09:41 PM
Mesaj #7

Guests


Citeaza (Musafir @ Feb 16 2013, 09:35 PM) *


''Vreau sa va fac asemenea Mie''

''Cu toate acestea, voi nu va preocupati sa acceptati promisiunile Mele de fericire. Ce caut Eu, propunandu-va sa deveniti asemenea Mie? Poate ca voi nu vreti sa intelegeti ca acest lucru nu este posibil decat cu pretul unei vointe care nu da inapoi, ci se agata cu putere de Iubirea Mea.
Voi ascultati putin, si obositi. Faceti o tentativa, apoi ramaneti indiferenti. Eu observ modul in care creatura asculta de semnele Mele, dar fara sa am placerea de a va vedea progresand in urmarea vointei Mele, fara a gusta bucuria de va da asemanarea Mea, frumusetea Mea, puterea Mea: pe Mine Insumi.
Daca ati asculta, ati simti intotdeauna pacea. Aici nu poate fi nici o iluzie, nu exista, va asigur. Caci a face Voia Mea, contracarand-o pe a voastra, este regula sigura pentru a va pierde obiceiurile rele si pentru a va imbraca cu frumusetea eterna. Pentru ca aceasta este Voia Mea...
A progresa, inseamna a inainta, a te ridica deasupra trecutului. In consecinta, a progresa inseamna a avea noi cunostinte despre bine, despre iubire, noi experiente de viata divina, noi cunostinte despre radacinile amorului propriu. Trebuie sa progresati in bine. Si de aceea este necesar sa va coborati pana la a depinde doar de Divina Mea Providenta.
Nu este oare drept? Nu este un lucru sfant sa cunosti raul pentru a putea fugi de el? Iata motivul confuziei voastre. Daca raul este de la altcineva decat de la voi insiva, este usor sa-l admiteti, dar este dur sa-l admiteti cand il recunoasteti la voi insiva.
Sarmanii Mei prieteni, si atunci sunteti atat de indurerati! Credeti ca Inima Mea nu sufera cand va vede astfel? Prindeti curaj fara a va teme ca va inselati. Reglati-va cu Vointa Mea Divina. Veti fi increzatori si in pace. Nimic nu va va perturba. Vreau ca voi sa acceptati cu adevarat cuvintele Mele de incurajare si sa nu va inchideti inimile in fata dificultatilor. Ma credeti? Credeti in Mine, care am experimentat pentru voi cele mai mari amaraciuni, pentru a va da certitudinea victoriei!
Asadar, nu va descurajati. Nu cautati sa stiti ce fel este crucea voastra. Este o cruce: asta ajunge. Ba mai mult: sa-Mi fiti recunoscatori pentru orice cruce. Caci in felul acesta Eu fac o demonstratie clara a celui mai mare bine pe care il vreau pentru voi.''
(7 ianuarie 1996)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_nume.
mesaj Feb 17 2013, 08:42 AM
Mesaj #8

Guests


Citeaza (Musafir @ Feb 16 2013, 09:35 PM) *
Viata si Opera Sfantului Ioan Gura de Aur :
http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari...an-gura-de-aur/


Dumnezeu nu este ca un arbitru imuabil, indepartat si rece, DUMNEZEU YAHVE este un Tata adevarat, este Unicul Tata, si care asteapta o participare si un efort si din partea noastra, un efort in rugaciune curata, iubire si credinta.

Cei care Il cauta, Il vor cunoaste, iar cei care-L vor ajunge sa-L cunoasca, Il vor si iubi.

Iar cei care se vor ruga in iubire prin ''mila pacii si jertfa dragostei'', se vor ruga impreuna, rostind cea mai puternica si complexa rugaciune comuna :

Sfanta Liturghie

“Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 13:34-35

http://www.crestinortodox.ro/slujbe-randui...-aur-72895.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Magda.
mesaj Mar 2 2013, 07:26 AM
Mesaj #9

Guests


Citeaza (nume @ Feb 17 2013, 08:42 AM) *
Dumnezeu nu este ca un arbitru imuabil, indepartat si rece, DUMNEZEU YAHVE este un Tata adevarat, este Unicul Tata, si care asteapta o participare si un efort si din partea noastra, un efort in rugaciune curata, iubire si credinta.

Cei care Il cauta, Il vor cunoaste, iar cei care vor ajunge sa-L cunoasca, Il vor si iubi.

Iar cei care se vor ruga in iubire prin ''mila pacii si jertfa dragostei'', se vor ruga impreuna, rostind cea mai puternica si complexa rugaciune comuna :

Sfanta Liturghie


''Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;
oricine crede în el are viaţa veşnică. ''

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kenya1974
mesaj Mar 5 2013, 04:24 PM
Mesaj #10


Membru
**

Grup: Membri
Postari: 56
Inscris: 27-October 12
Utilizatorul numarul: 31 969IACHHHHHH-ma ingretosati.......
Daca eram Dumnezeu,va scuipam cat colo,dulcegarosilor si ipocritilor!!!!!
Daca la chelalaiala asta jalnica si patetica se rezuma credinta si sfinteosenia voastra,si daca tarsaiala asta pe la idoli si icoane va defineste ca fiinte rationale,si daca marea majoritate sunt ca voi,atunci omenirea asta nu are nicio sansa,vom sta taras pe burta si cu nasul in borhot inca o mie de ani!!!!
Bine ca macar am posibilitatea sa sa ma debarasez de voi si de biserica voastra corupta....Ca pot sa-i trantesc(cu placere)usa-n-nas evlaviosului in sutana,cu gandul ca o fac pentru toti cei urgisiti sute de ani de lingai pusi pe inavutire-
Si sa nu va prind cu busuiocu'ca nu ma prostiti......
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Laur006.
mesaj Mar 5 2013, 04:58 PM
Mesaj #11

Guests


Citeaza (kenya1974 @ Mar 5 2013, 04:24 PM) *
daca marea majoritate sunt ca voi,atunci omenirea asta nu are nicio sansa

Nu fi pesimista! Din fericire, existi tu (si altii cu aceleasi convingeri spirituale si morale ca si tine), deci umanitatea va dainui inca mii de ani!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kenya1974
mesaj Mar 7 2013, 07:26 PM
Mesaj #12


Membru
**

Grup: Membri
Postari: 56
Inscris: 27-October 12
Utilizatorul numarul: 31 969Citeaza (Laur006 @ Mar 5 2013, 04:58 PM) *
Nu fi pesimista! Din fericire, existi tu (si altii cu aceleasi convingeri spirituale si morale ca si tine), deci umanitatea va dainui inca mii de ani!

Cum apari mataluta,sa dai replica.....mergi si da niste acatiste,aprinde niste lumanari...Mi se r....upe de logica lu'mata si de morala voastra "crestina",nu sunteti decat niste ipocriti,frustrati si lasi...Comunicati pe site-urile astea ca sa va confirmati apartenenta la o dogma muribunda si anacronica.Aveti lipsuri si indoieli,va pierdeti increderea si va e teama ca ramaneti fara scop.Ganditi,este atat de usor,lui "dumnezeu"i-ar placea.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Laur006.
mesaj Mar 8 2013, 06:19 AM
Mesaj #13

Guests


Citeaza (kenya1974 @ Mar 7 2013, 07:26 PM) *
Mi se r....upe de logica lu'mata si de morala voastra "crestina",nu sunteti decat niste ipocriti,frustrati si lasi...

"Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău." (Ev. Matei)

"Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi"

(E interesant cand cuvinte spuse cu mii de ani in urma pot raspunde unor contemporani ... In felul acesta se vede clar cat de mult a "evoluat" omenirea)
P.S. Nu stiu ce ti se rupe, dar... te cred pe cuvant.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_profi.
mesaj Mar 9 2013, 10:20 AM
Mesaj #14

Guests


Citeaza (kenya1974 @ Mar 7 2013, 07:26 PM) *
Ganditi,este atat de usor,lui "dumnezeu"i-ar placea.

Aici e problema. Sa iubesti treaz, rational, constient : love awake ! Este un sentiment profund, total si asumat rational, nu este un sirag de emotzii spontane si trecatoare, o salba de dulcegarii amestecate cu frica-lasitate-ipocrizie, pentruca atunci cand iubesti sincer, cand daruiesti, nu doar pretinzi, orice teama dispare.

Ai iubit vreodata asa: fara teama, fara lasitate, fara ipocrizie, fara ... fitze ?

Nu pricep la ce ''dumnezeu'' te referi, pentru ca Dumnezeul de pe Cruce, Iisus cel rastignit, spune clar:

Iubiti pe Dumnezeu cu toata vointa, ratiunea si inima voastra, toti cei trei parametri care ne identifica intr-o actiune.
Mântuitorul a făcut un rezumat al întregii învăţături pe care Dumnezeu a dat-o în Legea lui Moise (cele 10 Porunci) şi în Scripturile proorocilor, implinindu-le prin Legea iubirii: “”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău”. Aceasta este întâia şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”” (Mt. 22, 37-39).

Ai putea sa aduci argumente pro sau contra, sau ai putea inceta sa intri pe topic, daca te ingretoseaza...
In ambele cazuri, in topicul Iisus pe Cruce, ''obiectul'' iubirii este chiar Iubirea.
Atunci cand te intalnesti cu ea, gasesti si Pacea, si (hiper)Conoasterea, Lumina, intim, in inima ta, departe de Lume si piatza publica.

Tu cum te intalnesti cu iubitul tau, pe unde va place sa va plimbati ?...
Il imparti cumva cu colegele tale intr-o barfa '' savuroasa '' la cafeaua de ora 10 ? mellow.gif
Ma tem sa nu confunzi iubirea spirituala, cu lamentarile si emotiile generate de hormonii de primavara, sau de alte ''alterari'' ale perceptiei sinelui. Atunci da, poate deveni ... scuze : un pic greu la stomac dry.gif emotii, emotii...nu e profi...

Fii profi ! laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_....
mesaj Mar 9 2013, 12:23 PM
Mesaj #15

Guests


Citeaza (kenya1974 @ Mar 5 2013, 04:24 PM) *
IACHHHHHH-ma ingretosati.......
Daca eram Dumnezeu,va scuipam cat colo,dulcegarosilor si ipocritilor!!!!!

dar nu esti ...
...inainte sa scuipi, incearca sa-ti imaginezi cum ar fi sa-ti vezi copilul rastignit pe Cruce, stiind ca scopul Sacrificiului este acela al Salvarii multora
( poti incepe sa exersezi la Monumentul Eroilor Revolutiei din '89, sa intelegi ce era in inima lor, a martirilor, ce a ramas in inima parintilor, poate intelegi cate ceva despre iubire, sacrificiu, solidaritate, instructiuni pentru mantuire, curatire, puritate...pentru a intra in alta lume, sau alta ''civilizatie'' - daca termenul te ajuta mai mult)

http://www.youtube.com/watch?v=V-cn5J1R508...re=results_main
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Fii dumnezeu al iubirii !.
mesaj Mar 12 2013, 09:34 AM
Mesaj #16

Guests


Infoenergia radianta a emotiilor si sentimentelor :

Referindu-ne la iubire si ura, ca surse de infoenergie transcedentala, multiversala
studiile stiintifice si statistica fenomenologiei pot argumenta instructiunile din Cartile sfinte, dar nu pot reproduce (inca - si e bine asa) prin tehnici sau tehnologie, manifestarea lor controlata.

Radiatiile de infoenergie manifestata prin emotii si sentimente profunde, nu sunt accesibile decat spntan sau prin practici (ascetice) indelungate, si nu au corespondent in tehnologia terestra deocamdata, desi se lucreaza intens la transpunerea lor in practica.
Probabil, o asemenea masinarie, creata de om, extrem de imprevizibila ca si control, ar putea fi celebra 666...Vom vedea.
LINEAR METRIC TIME SCALE AND SYNCHRONISM CONCEPT IN TWIN AND GROUP PSYHOLOGICAL AND PSI-PHENOMENA INVESTIDATIONS: PROBLEMS OF APPLICABILITY

Ju. N. Cherednichenko

(Institute of General Pathology and Human Ecology SB Russia Ac. Med. Sci., Novosibirsk)The applicability of linear metric time scale in researches of processes psychodynamic synchronization is very difficult and actual problem in modern science. In the article this subject was point at issue. On the basis of phenomenology analysis it was shown, that the classical concept of synchronism, associated with real time scale, is not always adequately applied to all species of group or twin psychical and, especially, psi-phenomena. The working classification time scales of the person in various states of consciousness, including biological, psychological and transcendental time, is submitted. Each of these temporary metrics is associated with specific kind of emotionally–motivative psychodynamic synchronization. The attention accentuated, that psychological time shifts of personality are proportional to depth of absorption in altered states of consciousness, when probability of psi-phenomena appearance quickly increase and simultaneously increase sensory deprivation of external (environmental, social) and internal (physiological) temporary marks, which are easy adopt by rational consciousness. The driving force is acquire only initial emotionally-exalted dominant motivation, which is free from the logic forecast of its achievement probability and physical temporary limits. Therefore, most difficult is the interpersonal synchronization “trajectories of mental movement" in transcendental time scale, where “emotionally–motivative group resonance” must be unified in whole unique hyperpersonality.
.............................................

Dumnezeu, ca depozitar bipolar (dupa chipul si asemanarea Lui/noastra - Yin Yang in culturile asiatice) al infoenergiei multiversale, este o entitate infinita de infoenergie ''cantitativ'' si ''calitativ''.
Dumnezeu Creator, poate fi si Distrugator, in vederea stabilirii echilibrului in Univers/Multivers.
Spre binele nostru, al comunitatii, speciei, planetei, Dumnezeu ne indeamna sa intelegem, si sa practicam infoenergia vietii, care este IUBIREA, si sa evitam URA, si pentru a fi protejati de propria dualitate dar mai ales de parte ''intunecata'' si anume Furia/mania pe care Dumnezeu o poseda ca depozitar Multiversal (alfa si omega) in alcatuirea Sa (infinita si vesnica)

In interesul nostru este sa intelegem ce este iubirea
daca vorbim despre mila, sacrificiu, iubire:
iubirea are multe trepte

totae culorile iubiri-iubirilor interfereaza cu emotiile, e imposibil pentru om sa delimiteze clar un sentiment, o emotie, dar exista totusi un prag, in care totul se delimiteaza, doar cand puritatea unui sentiment atinge cuantificabil 100%
atunci poti muta muntii din loc (altera vibratia infoenrgetica a''materiei''.

(explicatile stiintifice moderne confirma prin masuratori, dar nu pot reproduce)
fac apel la studiile stiintifice ca argument al informatiilor lasate prin mesagerii altei Lumi, profetii, in Cartile sfinte ale marilor ''religii'', instructiuni pe care le gasim si in Biblie, intr-o forma arhaica, fara prea multi termeni tehnici.
Iubirea poate fi:
1. a lumii, materiala, instinctuala, ''confortuala''
2. spirituala, transmultiversala, care e interioara si nu depinde de stimuli externi (este cea cu care poti sa ramai cand parasesti corpul )

pentruca suntem interconectati, energiile iubirii sau ale urii fac un ''corp'' comun la nivel de grup, familie, oras, tzinut, tzara, specie....
raspandesc in multivers ''culori'' ale treptelor iubirii, pasiunii sau urii

deaceea atunci cand ''postesti'' adica ati asumi sa nu acorzi atentie pasiunilor sau satisfacerii confortului imediat, si in acelasi timp te coordonezi (prin ritual, rugaciuni sau tehnici) la radiatia iubirii spirituale, ''alterezi'' balanta radiatiilor semenilor, si ridici putin nivelul radiatiei nu doar al tau, dar al tuturor fiintelor omenesti vii

unii asceti evoluati, chiar cer constient lui Dumnezeu sa poarte greutatile lumii, si primesc in afara de post si diverse boli sau restrictii, dupa puterea fiecaruia

altii, tot constient, dupa putere, se straduiesc sa respecte cele doua porunci ale iubirii, cultivand acest izvor nesecat de viata...care la randu-i acopera multe ''rautati''- manifestari ale urii, ale semenilor

dar atunci cand balanta este mult inclinata spre radiatii distructive, de ura, consum, etc si iubirea lipseste, universul si multiversul regleaza automat in timp, prin cataclisme, boli, disensiuni/razboaie/crima...

Dumnezeu nu vrea moartea pacatosului( cel fara de iubire interioara, stapanit doar de dorinta, lacomie si invidie/ura), ci vrea intoarcerea lui la cele firesti ale iubirii interioare, a pacii si intelegerii semenilor (unii numesc acest proces de constientizare/convertire/practica : pocainta)

este mereu un joc asumat constient, intre a da si a pretinde, intre a simti interior sau a pretinde (si prin cele 5 simturi) sa obtii confort material imediat, cu sau fara atentat la linistea sau posesia semenului.

''castiga'' pentru el si pentru grup, cel/cei ce druiesc mai mult, cu sau fara voie, mai ales din inima, adica fara intentie sau ''tehnica'' - ''sa nu stie stanga ta ce face dreapta ta'' - asa trebuie sa faci milostenia, sacrificiul pentru altul, din inima, fara sa ceri ceva in schimb)

martirii, sunt cei care fac diferenta intr-un grup, ei ridicand VOLUNTAR vibratia inalta a iubirii/sacrificiului de sine pentru semeni, si ca urmare, prin moarte/detasare de corp, ei ajung in ''ceruri'' - trepte ale multiversului cu vibratie inalta (ale iubirii, creatiei, vietii)

cei care din contra, activeaza impotriva semenului/ naturii/vietii, prin diverse metode care se submineaza confortul material si spiritual al altuia, hotie, ura, crima...radiaza si rezoneaza cu alte zone ale multiversului, ''iadurile'', cele in care predomina radiatia urii, distrugerii, mortii...vesnice, pentru ca nu este ceva material, ci infoenergetic...informatie viabila indestructibila, in iadul cel mai de jos, transformabila in ''iadurile/purgatoriile mai aproape de dualitate...

cerurile si iadurile, sunt transcedentale, ele se pot manifesta concomitent si in universul dual/material in care traim acum, inca in timpul vietii materiale

poti intalni aici iadul sau cerul, functie de radiatiile emise de oameni sau grupuri de oameni...sau de INIMA ta

"Dumnezeu, in adunarea dumnezeilor a spus : fiti dumnezei - dar voi, oamenii, ca niste capetenii cadeti !..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_..
mesaj Mar 12 2013, 10:06 AM
Mesaj #17

Guests


''Eu sunt Calea, Adevarul si Viata''

Pentru oamenii care traiesc pe Planeta Pamant, Iiisus este singura Cale in drumul spre Viata si Adevar.

Toate instructiunile Vietii se regasesc in Evanghelia lui Ioan, cel pe care Iisus insusi l-a desemnat ca depozitar si mesager al instructiunilor Sfintei Treimi :

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=14&id=35

cine cauta, gaseste si intelege:
''Nu va fie teama, jugul Meu este usor''
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vizitator_Gheorghe Moise.
mesaj May 2 2013, 12:15 AM
Mesaj #18

Guests


_"Va rataciti! Pentru ca nu cunoasteti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24, ...pentru ca Scripturile /*"Cartea este pecetluita", ...pana [acum] in vremea de pe urma* _ Danel 12/[1],4,9, ..."pana in ziua de astazi" _ Romania 11/8, ..."pana la Mine" _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise Gheorghe],17,[18,20].
= Cu stima. -Mesia _ *Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* _ Ioan 4/[25],26.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Utilizatori care citesc acest topic (1 Musafiri 0 Useri anonimi)
0 Membri:

 RSS Lo-Fi Version acum este: 11th December 2019 - 11:50 PM